update


نسخه 2020 بالاخره نهایی شد

/20200112

با برخی تغییرات این نسخه در این پست آشنا شوید...


تازه های نسخه 2019.12.25.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019122501

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر:


تازه های نسخه 2019.11.25.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019112401

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر:


نسخه 2020 (بتا) در دسترس شماست!

/2019101001

امکانات زیادی به این نسخه اضافه شده است.دو هسته اصلی نرم افزار مجددا بازنویسی شده است...


تازه های نسخه 2019.10.5.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019100501

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر:


تازه های نسخه 2019.9.23.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019092301

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر:


تازه های نسخه 2019.9.1.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019083001

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر ...


تازه های نسخه 2019.8.28.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019082801

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر


تازه های نسخه 2019.8.25.3 مایکروسافت فروشگاهی

/2019082503

برطرف شدن باگ های گزارش شده زیر...


تازه های نسخه 2019.8.25.2 مایکروسافت فروشگاهی

/2019082502

با توجه به درخواست های مکرر شما مبنی بر ارائه لیست تغییرات بروزرسانی های مایکروسافت ازین پس در انتهای عملیات بروزرسانی شما را از آخرین تغییرات با خبر می کنیم: ...