آپدیت


نسخه 2020 بالاخره نهایی شد

/20200112

با برخی تغییرات این نسخه در این پست آشنا شوید...


بروزرسانی از طریق اینترانت ملی در شرایط حساس

/intranet

همانطور که می دانید دسترسی به اینترنت در مواقع خاصی در کشور امکان پذیر نیست لذا به منظور ...


تازه های نسخه 2020 مایکروسافت فروشگاهی

/2019110401

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر:


نسخه 2020 (بتا) در دسترس شماست!

/2019101001

امکانات زیادی به این نسخه اضافه شده است.دو هسته اصلی نرم افزار مجددا بازنویسی شده است...


تازه های نسخه 2019.10.5.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019100501

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر:


تازه های نسخه 2019.9.29.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019092901

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر:


تازه های نسخه 2019.9.23.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019092301

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر:


تازه های نسخه 2019.9.11.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019091101

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر ...


تازه های نسخه 2019.9.8.1 مایکروسافت فروشگاهی

/2019090801

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر ...


تازه های نسخه 2019.9.7.2 مایکروسافت فروشگاهی

/2019090702

برطرف شدن باگ های گزارش شده و اضافه شدن امکانات زیر ...